fb in g+

Víte, že Evropská unie nabízí v rámci grantového programu Ideas Powered for Business SME Fund granty pro malé a střední podniky zaměřené na ochranu duševního vlastnictví? Pokud jste dosud váhali, zda investovat do registrace ochranné známky, nyní se nabízí ideální příležitost, jak svou značku ochránit a nadto minimalizovat výdaje na takovou registraci.

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k novelizaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Touto novelou byly do § 6 doplněny nové zásady, týkající se sociálně a environmentálně odpovědného a inovativního přístupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. Co přesně se tímto přístupem rozumí a co novela znamená v praxi pro zadavatele?

Dle tiskové zprávy MPO ze dne 3. 6. 2020 obdržela ČR notifikaci od Evropské komise na tento program. Dle vyjádření ministra by příjem žádostí měl být spuštěn v polovině června. Samotné žádosti by měly být propláceny po ukončení 2. čtvrtletí, tedy v průběhu měsíce července. Vnásledujících dnech by měly být podrobné informace zveřejněny ze strany MPO. Přinášíme Vám tedy alespoň několik užitečných obecných informací.

V otázce přechodu dluhů při převodu jednotky (nejčastěji bytu) došlo s účinností nového občanského zákoníku k významným změnám. Na tyto legislativní změny pak v nedávné době navázala též judikatura Nejvyššího soudu (srov. zejména rozsudek NS ČR sp.zn. 26 Cdo 774/2019 ze dne 28. 7. 2020) a významným způsobem je pak dopřesnila i novela občanského zákoníku zákonem č. 163/2020 Sb., účinná od 1. 7. 2020. Jaká je tedy aktuální právní úprava této problematiky a kdo odpovídá za dluhy při převodu jednotky?

Dne 4. 5. 2020 schválila vláda návrh zákona o tzv. kompenzačním bonusu pro společníky s.r.o., dne 6. 5. 2020 byl návrh zákona schválen Poslaneckou sněmovnou, nyní o něm bude rozhodovat Senát. Pokud bude návrh zákona Senátem schválen – přibližně v polovině května 2020 – budou moci společníci s.r.o. za předem stanovených podmínek žádat o obdobnou finanční podporu, jaká je nyní určena pro OSVČ. Podrobné podmínky Vám přinášíme v článku.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt