fb in g+

Možnost žádat po aerolinkách kompenzaci je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanovují společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů. Základním předpokladem pro uplatnění nároku je, že

 • let začíná na území členského státu EU nebo

 • let končí na území členského státu EU a zároveň je operován evropskou aerolinkou.

Členským státem se v tomto případě rozumí též Norsko, Švýcarsko a Island.

Finanční odškodnění

Dle výše zmíněného nařízení je letecká společnost v případě zpožděného letu proplatit v případě zpoždění delšího než 3 hodiny následující částky:

 • 250 € při vzdálenosti do 1.500 km

 • 400 € při vzdálenosti od 1.500 km do 3.500 km

 • 600 € při vzdálenosti nad 3.500 km

Tato vzdálenost se počítá ortodromou mezi počátečním a cílovým letištěm bez ohledu na případné přestupy. Finanční kompenzaci je letecká společnost povinna uhradit pouze v případě, kdy došlo ke zpoždění letu jejím zaviněním, tedy nikoliv z důvodu nepředvídatelných okolností (POZOR - důkazní břemeno je v takovém případě na straně letecké společnosti).

Občerstvení, ubytování, telefon

Kromě samotné finanční kompenzace je letecká společnost povinna poskytnout cestujícím v případě značného zpoždění na letišti odletu též občerstvení. Odlet musí být zpožděn minimálně o 2 hodiny, a to bez ohledu na důvod zpoždění. Výše zpoždění ve vztahu k uplatnění nároku na občerstvení se pak odvíjí od celkové vzdálenosti zpožděného letu, kdy zpoždění musí být minimálně:

 • 2 hodiny u letů do 1.500 km

 • 3 hodiny u letů od 1.500 km do 3.500 km

 • 4 hodiny u letů nad 3.500 km

Občerstvení musí být adekvátní délce zpoždění (může se tedy jednat např. o voucher různé hodnoty do letištního občerstvení).

Bude-li let zpožděn až do dalšího dne, je letecká společnost rovněž povinna zajistit ubytování, a to včetně dopravy z letiště a zpět. Výjimkou je situace, kdy by přeprava na hotel mohla způsobit další zpoždění, v takovém případě není dopravce povinen tuto službu poskytnout.

Kromě občerstvení a ubytování je letecká společnost dále povinna zdarma umožnit uskutečnění 2 telefonních hovorů.

Zrušený let

Pokud došlo k úplnému zrušení letu (opět nikoliv z důvodu mimořádných okolností), je dopravce povinen poskytnout přesměrování letu a další servis jako v případě zpoždění (tj. ubytování, občerstvení apod.). Pro vznik nároku na kompenzaci musí být splněny následující podmínky:

 • let byl zrušen méně než 14 dní před odletem,
 • v období 7-14 dní před odletem nebyl cestujícímu nabídnut náhradní let, který odlétá nejpozději 2 hodiny před plánovaným odletem a přílet do cílové destinace není delší jak 4 hodiny
 • v období méně jak 7 dní před odletem nebyl cestujícímu nabídnut náhradní let, který odlétá nejpozději 1 hodinu před plánovaným odletem a přílet do cílové destinace není delší jak 2 hodiny

V těchto případech má cestující nárok na finanční kompenzaci (opět 250 EUR, 400 EUR nebo 600 EUR v závislosti na vzdálenosti letu jako u zpožděného letu). Současně je aerolinka povinna vrátit cestujícímu zpět peníze za letenku

Další nároky

Kromě výše uvedených případů má cestující též nárok na odškodnění v následujících případech:

 • nebyl vpuštěn na palubu letadla kvůli nadměrné rezervaci letenek,
 • měl letět business třídou a byl umístěn do ekonomické, resp. obecně z vyšší cestovní třídy do nižší
 • let byl přesměrován na jiné letiště, a to nikoliv z důvodu mimořádných okolností
 • čas odletu byl změněn 14-7 dní před odletem o více než 2h před plánovaným odletem a méně než 4h po plánovaném příletu,
 • čas odletu byl změněn méně jak 7 dní před odletem o více než 1h před plánovaným odletem a méně než 2h po plánovaném příletu.

V neposlední řadě lze žádát též odškodnění za ztrátu či poškození zavazadla.

Jak postupovat

V první řade doporučujeme zajistit si dostatečné důkazy k prokázání zpoždění či zrušení letu (tedy například palubní lístek, letenku, potvrzení o zrušení či zpoždění letu, fotografie odletové tabule apod.). Dopravce (leteckou společnost) lze následně s uplatněním nároku kontaktovat prostřednictvím příslušného formuláře. Poté se případně lze domáhat nároků prostřednictvím dozorového orgánu (kterým je v ČR Úřad pro civilní letectví) či je uplatnit soudní cestou žalobou vůči dopravci.

Ze zkušeností z jiných případů lze také doporučit, aby již první oslovení aerolinek proběhlo prostřednictvím právního zástupce. V tomto případě bohužel extrémně platí, že aerolinky nároky často uznávají až v případě, kdy je kontaktuje advokát či jiný obdobný subjekt (např. vymáhací agentura). Častým argumentem aerolinek ve snaze vyhnout se povinnosti kompenzaci hradit bývá právě výše zmíněná srážka letadla s ptákem, popř. aerolinka ve snaze celou věc vyřídit nabídne "symbolickou" finanční kompenzaci (řádově nižší, než na jakou má cestující právo).

Praktické příklady a tipy

Kdy MÁTE nárok na kompenzaci: porucha letadla, zpoždění letadla z provozních důvodů, stávka zaměstnanců aerolinky apod.

Kdy NEMÁTE nárok na kompenzaci: nepříznivé počasí, porucha letadla z důvodu vyšší moci (např. aerolinkami často namítaná srážka s ptákem), stávka zaměstnanců letiště či letových dispečerů apod.

Závěr

Řada nespokojených cestujících bohužel stále netuší, že má nárok na finanční kompenzaci, popřípadě se nechá odradit složitým postupem pro uplatnění svých práv, jazykovou bariérou nebo výmluvami letecké společnosti. Pokud se tedy domníváte, že máte nárok na některou z výše uvedených kompenzací, doporučujeme s uplatněním Vašich práv neotálet (ačkoliv jej lze uplatnit až 3 roky zpětně). V případě, že si nejste svými právy jisti či máte zájem o přípravu konkrétní žádosti či posouzení a zhodnocení Vašeho případu, prosím kontaktujte nás pro sjednání schůzky.

Mgr. Bc. Anna Frantalová

Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt