fb in g+

Základní podmínky pomoci

Ten, kdo nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem podle zvláštních právních předpisů a ani si nemůže zajistit poskytování právních služeb jinak, má právo, aby mu Komora na základě jeho včasné žádosti určila advokáta k poskytnutí orientační právní porady či právní služby.

Nesplnění podmínek pro ustanovení advokáta soudem dle zvláštních právních předpisů je žadatel povinen prokázat, pakliže právní služba souvisí se zastupováním účastníka soudního řízení. Žadatel je povinen předložit pravomocné usnesení soudu o ustanovení zástupce či opatření soudce nebo předsedy senátu o žádosti o ustanovení obhájce.

Nemožnost zajištění poskytování právních služeb jinak žadatel prokáže potvrzením nejméně dvou advokátů/advokátních kanceláří o odmítnutí poskytnout požadovanou právní službu.

Žadatel současně nesmí být ve věci, v níž mu má být poskytnuta právní porada nebo právní služba, zastoupen advokátem nebo osobou podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona o oadvokacii.

Jaké služby zahrnuje

Bezplatná právní pomoc má nově tři podoby:

  • právní porada

  • právní pomoc

  • právní pomoc cizincům ve speciálních zařízeních

První z nich je orientační právní porada v délce minimálně 30 a maximálně 120 minut ročně. Jedná se o právní poradu informativního charakteru – tedy například o konzultaci podmínek smlouvy, právního problému či podobné. Právní poradu lze poskytnout pouze fyzickým osobám.

Druhou formou je poskytnutí právní pomoci – jedná se tak například o zastupování v řízení před soudem či správním orgánem nebo o sepsání listiny. O právní pomoc mohou zažádat jak fyzické, tak právnické osoby.

Třetí formou je pak právní pomoc cizincům ve speciálních (detenčních) zařízeních.

Kdo a jak může o pomoc žádat

Kromě výše uvedených podmínek nesmí být příjem žadatele v posledním půlroce vyšší než trojnásobek životního minima (do výše příjmu se započítávají též příjmy společně posuzovaných osob).

O právní pomoc lze zažádat u České advokátní komory prostřednictvím standardizovaného formuláře. Součástí žádosti je doložení stanovených příloh a v případě právní porady též zaplacení stokorunového správního poplatku (vyjma osob, jež jsou od něj osvobozeny - např. držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P,osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, osoby mladší 15 le a další)

Bude-li žadatel splňovat všechny podmínky stanovené v § 18a zákona o advokacii, advokátní komora mu dopisem zašle kontaktní údaje na určeného advokáta (obvykle takového, který poskytuje služby nedaleko místa bydliště žadatele či místa konání soudu). Poté je na žadateli, aby se s advokátem spojil a dohodli si spolu místo a čas konzultace.

 

Mgr. Bc. Anna Frantalová

Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt