fb in g+

Často se na nás obrací začínající podnikatelé či podnikatelé, kteří potřebují své dosavadní činnosti dát nějakou „oficiální“ formu, ať už z důvodů právních, daňových či jiných. Základní otázkou, kterou je třeba si společně v takové situaci zodpovědět, je zda si přejete podnikat tzv. „na živnosťák“ nebo „na eseróčko“. V následujícím textu se zaměříme na základní rozdíly obou variant a na to, jakou podobu zvolit. 

Podnikání na živnostenský list

V této variantě se podnikatel stává tzv. „podnikající fyzickou osobu“ (například Petr Novák, IČO 11122333). Živnostenské oprávnění lze získat na jakémkoliv živnostenském úřadě v České republice (není tedy třeba chodit na úřad dle Vašeho bydliště).

Na tomto úřadě je třeba doložit:

 • vyplněný jednotný registrační formulář
 • doklad o právu na užívání prostor, kde budete podnikat (tzn. například souhlas s umístěním sídla nebo smlouvu s uvedením tohoto souhlasu)
 • průkaz totožnosti
 • případně další dokumenty, které stanoví zákon - zejména u ohlašovacích či koncesovaných živností

Na živnostenském úřadě je současně třeba zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč. Po splnění těchto náležitostí Vás živnostenský úřad zaregistruje k podnikání a zapíše Vás do živnostenského rejstříku.

 

Podnikání "na firmu"

Chcete-li podnikat tzv. „na firmu“, je třeba založit obchodní společnost, nejčastěji tedy společnost s ručením omezeným neboli s.r.o. (v úvahu samozřejmě připadají i další, leč méně časté typy, jako je akciová společnost, veřejná obchodní společnost a další).

Společnost je nutné založit vždy u notáře, opět u kteréhokoliv notáře kdekoliv v ČR.

Před jednáním u notáře je třeba si vyjasnit zejména následující otázky:

 • Jaký bude název nové společnosti? (pozor, tento název musí být jedinečný a nepodobný názvu jiné existující společnosti)
 • Jaký bude základní kapitál? (může to být i 1,- Kč, ale z praktických důvodů doporučujeme více)
 • Budete vkládat do společnosti peníze nebo i nějaký majetek?
 • Budete společníkem jen Vy nebo ještě někdo?
 • Jaké budou podíly společníků?
 • Kde bude sídlo společnosti?
 • Kdo bude za společnost jednat?

Notář na základě těchto informací a dodaných podkladů sepíše zakladatelskou listinu (resp. společenskou smlouvu). Odměna notáře za sepsání se pohybuje od cca 4.000,- Kč (plus DPH ve výši 21 %), a to dle složitosti zakladatelských dokumentů.

Poté je třeba s dokumentem od notáře dojít na živnostenský úřad a požádat o vydání živnostenského oprávnění pro Vaši společnost, postup je v tomto případě obdobný jako je popsán výše.

Dalším krokem je rovněž zajít do banky (jakékoliv), kde bude otevřen zvláštní bankovní účet pro složení základního kapitálu společnosti.

Poté je možné, aby byla nově založená společnost zapsána do obchodního rejstříku. Návrh na zápis je možné podat na příslušném formuláři u krajského soudu v kraji, kde bude společnost mít své sídlo. K návrhu je třeba přiložit další listiny, jimiž jsou zejména:

 • zakladatelská listina
 • doklad o právu užívat prostory, kde bude mít společnost sídlo
 • souhlas jednatele se zápisem do obchodního rejstříku
 • čestné prohlášení a podpisový vzor jednatele

 Zápis společnosti do obchodního rejstříku je nově možné provést též přímým zápisem u notáře. Ten je oproti zápisu u soudu podstatně rychlejší a též o několik tisíc korun levnější. Zápisem do obchodního rejstříku dochází ke vzniku společnosti, od tohoto okamžiku může společnost "fungovat".

 Závěr

Rozhodnutí o formě podnikání není snadné. Je třeba zejména zvážit “rizikovost“ Vašeho podnikání (živnostník odpovídá za dluhy celým svým majetkem, na rozdíl od společníka v s.r.o.) a zamyslet se též nad účetními a daňovými aspekty, nejlépe se specializovaným odborníkem.

Založení „firmy“ je prvním krokem na této cestě, pro úplnost doplňujeme, že zákon dále ukládá podnikatelům i další povinnosti – například povinnosti označení provozovny, registrace na OSSZ, na finančním úřadě a další.

 

Připadá Vám shora popsaný postup příliš složitý? Máte doplňující dotazy? Potřebujete se poradit anebo sepsat jednotlivé dokumenty? Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní služby vč. zakládání společnosti „na klíč“.

V případě, že máte zájem o naše služby, nás prosím, kontaktujte pro sjednání schůzky.

 

Mgr. Bc. Anna Frantalová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt