fb in g+

Styk s dítětem a předávání

Soudní rozhodnutí a dohody rodičů ve věci péče o děti a styk s nimi jsou aktuálně stále platné! Styk rodičů s dětmi by tedy měl probíhat dle dosud aplikovaného. Rodiče jsou nadále povinni si děti předávat, je nicméně třeba mít na paměti, že krizová opatření mají za cíl zabránit šíření nákazy. Jsou-li obě rodiny zdrávy, předávání dětí nic nebrání. A to bohužel ani obava z odlišných představ o dodržování hygieny, kontaktu s okolím a podobně. Je ovšem pochopitelné, pokud chtějí někteří rodiče časté předávání dětí v době karantény minimalizovat. V takovém případě lze pouze doporučit – domluvte se s druhým rodičem!

V době, kdy je dítě v péči rodiče, má tento rodič právo rozhodnout o tom, jak se bude dítě chovat a co bude dělat. Jeden rodič nemá právo druhému rodiči do výchovy a jeho běžných (i např. hygienických) návyků zasahovat. Může se pouze pokusit s ním vyjednávat. I v době nouzového stavu a karantény lze podávat k soudu návrhy, vzhledem k aktuálnímu režimu soudů však praktického efektu v nejbližší době nedosáhnete. 

Unie rodinných advokátů v této souvislosti upozorňuje, že děti ve střídavé péči jsou ve stejném nebezpečí a stejném ohrožení, co se týče možné nákazy nemocí Covid-19, jako děti žijící v normální rodině s oběma rodiči. V obou případech se totiž "sčítají" sociální kontakty obou rodičů, v obou případech oba rodiče mohou nebo nemusí přijít do kontaktu s nákazou. Nepočítejte tedy s tím, že soud vezme v potaz Vaši argumentaci, že zamezení kontaktu s druhým rodičem bylo v zájmu dítěte. Dle názoru soudu tomu tak není. Dítě má právo na oba rodiče a v dnešní psychicky náročné době na to bude brán extra zřetel. Pokud se s druhým z rodičů nelze domluvit, nezbývá nám než doporučit jeho postoj přijmout a dítě druhému rodiči předat.

Výživné

Pozor ovšem na úpravu výživného. Mnoho z Vás bylo nuceno zůstat kvůli karanténním opatřením doma a pobíráte pouze 60 % platu. Jedná se pochopitelně o změnu na Vaší straně, a proto se můžete obrátit na soud s návrhem na úpravu Vaší vyživovací povinnosti. Soudní řízení však trvá průměrně tři měsíce a takřka všechny opatrovnické soudy odročují jednání a nařizují nová až na květen. Formou předběžného opatření (bez jednání u soudu) Vám soud výživné nesníží. Máte tedy opět jedinou možnost - kontaktovat druhého rodiče, situaci mu vysvětlit a pokusit se s ním domluvit. Mějte však na paměti, že do doby rozhodnutí soudu je stále platný předchozí rozsudek, který je rovněž vykonatelným exekučním titulem. Obava z toho, že na vás druhý rodič „pošle exekutora“, je tedy víc než důvodná.

Hlavní je komunikovat

Současná situace rodinného práva je velmi složitá, nezbývá nám než doporučit: pokuste se s druhým rodičem domluvit a mějte na paměti, že k posuzování odpovědného chování rodičů v této době dojde až poté, co přechodný stav nouze pomine. Aktuální chování rodičů bude nesporně jedním z důležitých měřítek posuzování jejich rodičovských schopností a výkonu rodičovských práv v zájmu dítěte. 

Konkrétní kroky je třeba posuzovat v každém případě individuálně a zvolit nejvhodnější řešení. Pokud tedy máte jakékoliv dotazy, jsme Vám samozřejmě k dispozici, ideálně telefonicky či e-mailem. 

Mgr. Martina Barbaričová

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt