fb in g+

 Kam a kdy jedete?

V současné situaci bude rozhodující, zda budou v době Vaší plánované dovolené stále v platnosti omezení pohybu osob či dopravní omezení (aktuálně v ČR platí do 12. 4. 2020 omezení pohybu jako takového a současně zákaz vycestování do zahraničí) a z nebo do dané lokality tak není možné vycestovat.

BEZ STORNA - vycestovat nelze

Pokud v termínu Vaší dovolené platí některá z uvedených překážek - například

  • stále platí zákaz vycestování z ČR

  • cílová destinace zavřela své hranice

  • jsou zrušeny možnosti dopravy apod.

je možné od smlouvy o zájezdu bez dalšího odstoupit a požadovat po CK vrácení celé ceny zájezdu.

SE STORNEM - vycestovat lze, ale my jet nechceme

Zatím není možné předvídat, kdy současná opatření v rámci České republiky i ostatních států skončí. Pokud ovšem v době Vaší plánované dovolené již nebudou překážky trvat a do cílové destinace bude možné vycestovat, pak zůstává Vaše smlouva v platnosti.

Případné odstoupení tak podléhá konkrétním obchodním podmínkám. Pokud je sjednán storno poplatek (jehož výše musí být nicméně přiměřená!), vzniká spotřebiteli povinnost jej uhradit v ujednané výši.

V případě odstoupení od smlouvy je současně CK povinna Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů vrátit veškeré již uhrazené platby (po odečtení storno poplatku).

Co tedy dělat?

V případě zájezdů, které se mají uskutečnit v nejbližší době (tedy kdy nelze vycestovat), je možné postupovat podle první varianty. Některé cestovní kanceláře se i přesto snaží klientům strhávat storno poplatky, což v tomto případě nelze.

Pokud se jedná o zájezdy naplánované na pozdější dobu (letní měsíce apod.), je třeba zvážit riziko spojené s případným vyšším stornopoplatkem. Tedy – pokud se situace uklidní a vy přesto nebudete chtít vycestovat, cestovní kancelář bude oprávněna Vám naúčtovat storno poplatek (který bývá obvykle tím vyšší ,čím později k odstoupení dojde). Variantou druhou je od smlouvy odstoupit již nyní (bez ohledu na to, jaká bude v létě situace), a to i za ceny úhrady storno poplatku.

Pojištění storna?

Máte-li uzavřeno tzv. pojištění storna zájezdu, je třeba se podívat na konkrétní pojistnou smlouvu, resp. obchodní podmínky. Bohužel dle našich zkušeností má většina pojišťoven ujednány tzv. výluky z pojistného plnění (tedy situace, na které se pojištění nevztahuje), pod které by s největší pravděpodobností spadala i současná pandemie.

CK mi nabízí voucher

Řada cestovních kanceláří se z pochopitelných důvodů snaží současnou situaci řešit nabídkou různých voucherů, možností přebukování termínu dovolené na pozdější termín(anebo voucherem v hodnotě dovolené bez uvedené termínu s platností 12 měsíců. Tuto variantu tedy dáváme také ke zvážení. Ačkoliv stále platí shora uvedené, nic nebrání spotřebiteli se s CK dohodnout též jiným způsobem a na nabídku přistoupit. Taková dohoda ovšem musí být vždy oboustranná, CK Vám nemůže žádnou takovou alternativu nařídit!

Závěr

Pokud se má Váš zájezd uskutečnit až v letních měsících a zatím Vám nehrozí platba storno poplatků, je vhodné s rozhodnutím ještě vyčkat podle vývoje situace.

Ať už se ale rozhodnete pro kteroukoliv se shora popsaných variant, doporučujeme si vše ujednat písemně (nebo alespoň mít uloženu související e-mailovou komunikaci s CK) jako prevenci případného budoucího sporu.

 

Tento článek popisuje situaci aktuální v době jeho uveřejnění (6. 4. 2020). Současná situace se může vyvíjet, proto doporučujeme sledovat aktuální dění. V případě, že potřebujete zkonzultovat konkrétní případ či potřebujete právní radu, neváhejte nás kontaktovat.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt