fb in g+

 Za jaké období by bylo možné žádatkontakty ruce

Rozhodným obdobím by měla být doba od 12. 3. 2020 do 8. 6. 2020.

O kolik by bylo možné žádat

Kompenzační bonus by měl činit částku ve výši 500,- Kč denně, tj. celkem za dané období až 44.500,- Kč

na každého dotčeného společníka.

Kdo by mohl žádat – podmínka omezení činnosti

Příspěvek bude určen společníkům dotčených s.r.o., které nemohly v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření zcela nebo zčásti vykonávat svoji činnost (fakticky se bude jednat téměř o každé s.r.o., které splní další podmínky).

Zejména se tak bude jednat o omezení činnosti z důvodu

  • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny,
  • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech společnosti,

  • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti.

Kdo by mohl žádat – podmínka počtu společníků

Nárok na bonus bude podle návrhu zákona mít fyzická osoba (společník) v těchto případech:

  • jedná se o s.r.o., která má nejvýše dva společníky (fyzické osoby) a jejichž podíl není představován kmenovým listem,

  • jedná se o s.r.o. s více než dvěma společníky, kdy všichni společníci jsou členy jedné rodiny (tj. příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo registrovaní partneři), v takovém případě by měli nárok všichni společníci. I zde platí, že jejich podíl nemůže být představován kmenovým listem,

Kdo by mohl žádat – podmínka minimálního obratu

O kompenzační bonus nebudou moci žádat tzv. „prázdná“ s.r.o. Návrh zákona stanovuje podmínku minimálního obratu za účetní období roku 2019 ve výši 180.000,- Kč. Pokud by tato podmínka naplněna nebyla (např. s.r.o. zahájilo činnost až v roce 2020), musí být podmínka minimálního obratu splněna za rok 2020 (v takovém případě z předpokládané výše obratu při podání žádosti). Podmínka maximálního ročního obratu není stanovena.

Kdo by mohl žádat – podmínka sídla

Pro úplnost uvádíme, že nárok na čerpání bonusu se týká pouze společníků, kteří byli ke dni 12. 3. 2020 daňovými rezidenty ČR a současně i s.r.o. bylo daňovým rezidentem ČR nebo EU nebo EHP.

Pozor na výjimky

Obecně lze říci, že o kompenzační bonus nemůže žádat společník s.r.o., který je účastníkem nemocenského pojištění jako zaměstnanec (případně za stanovených podmínek též na DPP nebo DPČ). Taktéž nemohou žádat ti společníci, kteří již „na sebe“ čerpají podporu v rámci programu Antivirus nebo podpory pro OSVČ.

Dále nelze žádat v případě, že společnost byla v předmětném období v úpadku nebo v likvidaci nebo byla tzv. nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH. 

Potřebujete poradit? Nejste si jistí svým nárokem?

Pokud máte zájem o čerpání kompenzačního bonusu, ale nejste si jistí, zda splňujete všechny podmínky, popřípadě máte další dotazy, kontaktujte nás. Rádi Vám poradíme ohledně možnosti čerpání bonusu, popřípadě pomůžeme s přípravou žádosti.

 

Další informace můžete nalézt také v nejčastějších dotazech a odpovědích Finanční správy zde: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/podpora-pro-s-r-o--nejcastejsi-otazky-a-38421

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt