fb in g+

Víte, že Evropská unie nabízí v rámci grantového programu Ideas Powered for Business SME Fund granty pro malé a střední podniky zaměřené na ochranu duševního vlastnictví? Pokud jste dosud váhali, zda investovat do registrace ochranné známky, nyní se nabízí ideální příležitost, jak svou značku ochránit a nadto minimalizovat výdaje na takovou registraci.

Kdo a na co může žádat

Grantový program je určen pro malé a střední podniky. Žádost lze podat ve dvou kategoriích:

 • Služba 1 - Registrace národní či evropské ochranné známky

Grant je možno využít na úhradu administrativního poplatku spojeného s registrací ochranné známky nebo průmyslového vzoru, a to až do výše 50% základních poplatků za přihlášku (standardní základní poplatek činí 5000,- Kč za ochrannou známku ČR pro 3 třídy a 850 EUR za ochrannou známku EU pro 1 třídu výrobků a služeb).

V případě získání grantu tak úspora činí jednotky až desítky tisíc Kč.

 • Služba 2 - Předběžná analýza v oblasti duševního vlastnictví

Grant je dále možno využít na úhradu předběžné analýzy v oblasti duševního vlastnictví, kterou je možné objednat u Úřadu průmyslového vlastnictví nebo EUIPO („evropský úřad duševního vlastnictví“).

Jedná se o automatizovanou rešerši. Grant je v tomto případě poskytován do výše 75% z částky za provedení rešerše.

 V jaké výši je možné o grant žádat?

Každému malému nebo střednímu podniku může být proplacena částka až do maximální výše 1 500 EUR.

Jak o grant žádat

Žádost o grant se podává prostřednictvím formuláře, který je od 11. 1. 2021 dostupný zde.

K žádosti je třeba přiložit:

 • Čestné prohlášení, že můžete dotaci přijmout (na EUIPO najdete vzor)
 • Seznam pevných částek, které se při registraci OZ platí (tzv. poplatek za rešerši úřadu + správní poplatek za přihlášku)
 • Osvědčení o registraci k DPH
 • Případně další informace související s ochrannými známkami

POZOR – nejdříve je třeba požádat o grant a teprve poté (po přidělení) je možné podat přihlášku ochranné známky či zadat provedení analýzy. Grant je proplácen zpětně, po zaplacení stanovených poplatků za podání přihlášky.

Kdy lze žádat

O grant je možné žádat vždy ve stanovených obdobích:

 • 11. ledna – 31. ledna 2021
 • 1. března – 31. března 2021
 • 1. května – 31. května 2021
 • 1. července – 31. července 2021
 • 1. září – 30. září 2021

Je možné podat pouze jednu žádost týkající se služby 1 nebo služby 2 nebo kombinace obou služeb, přičemž vždy platí, že maximální výše proplacené částky je 1 500 EUR na žadatele. Pokud podáte žádost týkající se jedné ze služeb v jednom ze stanovených období pro podávání žádostí, můžete v následujícím období podat další žádost týkající se druhé služby. Granty budou poskytovány podle pořadí, v jakém byly podány žádosti.

 Rozhodování pak probíhá vždy v následujícím měsíci, ve kterém neprobíhá příjem žádostí. Po vyhodnocení žádostí bude žadatel informován o přidělení/nepřidělení grantu, případně bude vyzván k doplnění podkladů či informací.

Jaká je šance na získání grantu

Šance je vysoká. Na tento program je vyčleněno celkem 20 mil. EUR, které budou přidělovány v rámci několika kol (v každém kole částka 4 mil. EUR) až do vyčerpání. Grant pak získá každý žadatel, který splní podmínky, a to až do vyčerpání všech prostředků. Žádost je možné podat i opakovaně, získat ji lze pouze jednou. S ohledem na shora uvedené je ideální žádat vždy hned v první den příslušného období.

Další podrobnosti naleznete zde: https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/online-services/sme-fund#application-fees

 

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti duševního vlastnictví a registrace ochranných známek. V případě, že budete mít zájem o konzultaci či pomoc s přípravou potřebných dokumentů nebo přihlášky, nás prosím kontaktujte.

 

Mgr. Bc. Anna Frantalová, Ph.D., advokátka

specialista na ochranné známky a duševní vlastnictví

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt