fb in g+

 Společenství vlastníků možná v brzké době získají přednostní právo na částečné uhrazení pohledávek na správu domů po neplatičích. Počítá s tím senátní návrh novely, kterou dochází ke změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Samotný problém vzniká tím, že jednotliví vlastníci jednotek v domech, kde vznikne bytové spoluvlastnictví, nemají žádnou možnost ovlivnit, kdo bude spolu s nimi také vlastníkem jednotky v domě (když vznik bytového spoluvlastnictví v domě vyplývá přímo ze zákona). Odpovědnost za plnění závazků ovšem nese právě osoba odpovědná za správu domu a pozemku. Ostatní vlastníci jednotek v domě jsou tak dnes při vymáhání pohledávek vůči neplatícím vlastníkům jednotek v nerovném postavení oproti například bankám, které jsou zástavními věřiteli.

 Naše advokátní kancelář se v této věci obrátila též na člověka z nejpovolanějších, na jednoho z navrhovatelů novely, senátora Ing. Petra Šilara, který nám k předkládanému znění řekl: „Považuji tento návrh zákona za klíčový, neboť by zlepšil postavení společenství vlastníků vůči neplatičům. Na ně v současnosti bohužel často doplácí právě ostatní vlastníci bytů, a to zejména v případech, kdy společenství není jediným věřitelem,“ řekl senátor Šilar. „Návrh zákona vychází též z dostupných údajů Svazu českých a moravských bytových družstev, které považuji za alarmující. Až 64% pohledávek za vlastníky bytů je dnes nevymahatelných, a to především kvůli zástavním právům, která převyšují nebo se rovnají ceně bytu, nebo pro předlužení dlužníka,“ dodal dále v rozhovoru pro naši kancelář senátor Šilar.

Jaké konkrétní změny by tedy návrh zákona přinesl?

Změna občanského soudního řádu

Dle aktuálního znění senátní novely by společenství vlastníků získala přednostní právo na částečné uhrazení pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky (tj. dlužníkovi), a to až do výše 1/4 výtěžku z prodeje jednotky. Podmínkou je, že by tato pohledávka byla uplatněna vůči vlastníku jednotky žalobou u soudu. Tyto pohledávky by tak byly uspokojeny přednostně hned po nákladech vzniklých státu v řízení.

Změna zákona o veřejných dražbách

K obdobné změně, resp. zvýhodnění společenství vlastníků jakožto věřitele, by v případě přijetí novely došlo též v případě prodeje jednotky v dražbě. Zde novela počítá s tím, pokud do dražby přihlásí osoba odpovědná za správu domu a pozemku pohledávku související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, uspokojuje se tato pohledávka přednostně před pohledávkami první třídy, a to opět až do výše čtvrtiny výtěžku z prodeje jednotky. Společenství vlastníků by musela doložit příslušnými listinami vznik pohledávky a její uplatnění vůči vlastníku jednotky žalobou u soudu. Společenství by též byla jedním ze subjektů, kterým by byla zasílána dražební vyhláška v případě prodeje jednotky v domě.

Změna insolvenčního zákona

A konečně k analogické změně by došlo též v případě insolvenčního zákona. Pokud by společenství uplatnilo svoji pohledávku související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky v insolvenčním řízení, byla by tato pohledávka v případě zpeněžení jednotky v domě uspokojena přednostně z výtěžku zpeněžení jednotky. I zde by pohledávka byla uspokojena do výše čtvrtiny výtěžku zpeněžení.

Závěr

Projednávaný návrh zákona by oproti současnosti přinesl značné zvýhodnění společenství vlastníků ve vztahu k uspokojování jejich pohledávek za neplatiči. V Senátu byl výše popsaný návrh schválen 19. dubna, nyní jej projedná Poslanecká sněmovna. Senát rovněž požádal poslance, aby – vzhledem k blížícím se sněmovním volbám – schválili tuto klíčovou novelu již v prvním čtení. Novelou se bude zabývat také vláda.

Mgr. Bc. Anna Frantalová

Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt