fb in g+

Ještě donedávna hradily pojišťovny v případě havarovaného vozidla poškozenému z povinného ručení, resp. pojištění odpovědnosti, pouze částku za provedené opravy, tedy de facto cenu dílů a práci autoservisu. V návaznosti na nedávný nález Ústavního soudu by nově ovšem odškodnění mělo kompenzovat i tzv. ztrátu hodnoty poškozeného vozidla.

Darovali jste někomu hodnotnější dar a nyní se ocitáte v nouzi, kdy nutně potřebujete peníze na zajištění svých základních potřeb? Chová se k vám obdarovaný nevhodně a nevděčně? V jakých případech je možné dar pro nouzi odvolat, nebo odstoupit od darovací smlouvy pro nevděk obdarovaného, se dozvíte v následujícím článku.

Dne 1. července 2017 nabyla účinnosti tzv. „velká“ novela insolvenčního zákona označená jako zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále také jen „novela“). Podstatné změny přináší mimo jiné v otázkách návrhu na povolení oddlužení, proto je vhodné se s ní zevrubněji seznámit.

Končí nárok na výživné dosažením hranice zletilostí, tj. dovršením 18 let, nebo na něj máte nárok i poté? Pokud ano, jak velké výživné můžete po svých rodičích požadovat? A kdy toto výživné zaniká? To vše se dozvíte v následujícím článku, který se zabývá výživným pro zletilého. 

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

JUDr. Dušan Mičica +420 777 678 601

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt