fb in g+

Řada zaměstnavatelů aktuálně řeší možnost vyhlášení tzv. částečné nezaměstnanosti přinášíme tedy několik základních praktických informací a postupů k této otázce. Opět se pokusíme odpovídat nikoliv „právničinou“, ale „česky“ tak, aby bylo vše zřejmé, věříme, že tento krok oceníte více, než naši obvykle košatou mluvu…

Dlouhý úvod není třeba. V souvislosti s pandemií koronaviru došlo k vyhlášení nouzového režimu a k přijetí dalších krizových opatření v rámci České republiky. V následujícím článku jsme se pokusili shrnout odpovědi na některé z Vašich nejčastějších dotazů. Současně se pokusíme odpovídat nikoliv „právničinou“, ale „česky“ tak, aby bylo vše zřejmé, věříme, že tento krok oceníte více, než naši obvykle košatou mluvu…

Dne 1. 6. 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Velká pozornost jí byla věnována též v médiích, neboť novela přinesla řadu změn. Klíčové jsou změny zejména v oblasti oddlužení jakožto jedné z nejčastěji využívaných formu řešení úpadku. Hlavní změny stručně shrnuje tento článek.

Často se na nás obrací začínající podnikatelé či podnikatelé, kteří potřebují své dosavadní činnosti dát nějakou „oficiální“ formu, ať už z důvodů právních, daňových či jiných. Základní otázkou, kterou je třeba si společně v takové situaci zodpovědět, je zda si přejete podnikat tzv. „na živnosťák“ nebo „na eseróčko“. V následujícím textu se zaměříme na základní rozdíly obou variant a na to, jakou podobu zvolit.

Od 1. ledna 2019 nabyla účinnosti dosud pravděpodobně nejzásadnější novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Ta do této problematiky přináší celou řadu podstatných změn, a to jak pro vlastníky, tak pro přihlašovatele ochranných známek. V následujícím textu se zaměřujeme na některé z hlavních novinek.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt