fb in g+

Od 1. 2. 2018 je v České republice možné čerpat tzv. otcovskou dovolenou, neboli dávku otcovské poporodní péče. Ta byla zavedena novelou zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. (dále jen jako „ZoNP“). Novopečení otcové si tak již nebudou muset brát dovolenou či neplacené volno, aby mohli v prvních dnech po narození miminka matce pomoci s péčí o dítě. Víte, kdo má na otcovskou dovolenou nárok a jak o ni lze zažádat? Jak dlouho trvá a kolik činí její výše? 

Před Vánoci tradičně narůstá počet nákupů nejrůznějšího zboží přes internet. Co ale dělat v případě, že Vám dorazí zboží, se kterým nejste z jakéhokoliv jiného důvodu spokojeni a chcete jej vrátit? Víte, jaká máte jako spotřebitel práva?

Ještě donedávna hradily pojišťovny v případě havarovaného vozidla poškozenému z povinného ručení, resp. pojištění odpovědnosti, pouze částku za provedené opravy, tedy de facto cenu dílů a práci autoservisu. V návaznosti na nedávný nález Ústavního soudu by nově ovšem odškodnění mělo kompenzovat i tzv. ztrátu hodnoty poškozeného vozidla.

Máte zájem prodat svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti někomu jinému než ostatním spoluvlastníkům nemovitosti? Pospěšte si, od nového roku to již nebude tak snadné. Novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která nabude účinnosti dne 1. 1. 2018, navrací zákonné předkupní právo pro spoluvlastníky společné nemovitosti.

Darovali jste někomu hodnotnější dar a nyní se ocitáte v nouzi, kdy nutně potřebujete peníze na zajištění svých základních potřeb? Chová se k vám obdarovaný nevhodně a nevděčně? V jakých případech je možné dar pro nouzi odvolat, nebo odstoupit od darovací smlouvy pro nevděk obdarovaného, se dozvíte v následujícím článku.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

JUDr. Dušan Mičica +420 777 678 601

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt