fb in g+

Od července letošního roku došlo k rozšíření poskytování tzv. bezplatné právní pomoci osobám s nízkými příjmy. Ty tak mohou využít pomoci advokáta nejen v trestním, ale také v civilních a ve správních řízeních (např. v řízení o přestupcích apod.) či v řízení před Ústavním soudem.

Víte, na jakou finanční kompenzaci máte nárok v případě zpožděného či zrušeného letu? V článku níže naleznete stručný přehled a základní informace, o co lze v takovém případě žádat.

V návaznosti na přijetí zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, mohou kromě bank a dalších institucí poskytovat spotřebitelský úvěr pouze ty nebankovní poskytovatelé, kteří získají licenci České národní banky (ČNB). V současnosti se jedná pouze o 84 společností. Které to jsou?

Málokterý legislativní akt Evropské unie vyvolal v poslední době takovou vlnu emocí mezi odbornou i laickou veřejností, jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známější pod zkratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation). Málokterý právní předpis také vzbudil tolik negativních reakcí a více či méně zavádějících informací o tom, co vše s sebou nová právní úprava přináší. O tom, že pro subjekty, které dodržují povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (který GDPR s účinností od 25. května 2018 nahrazuje), nepřináší toto nařízení žádné převratné povinnosti, toho již bylo napsáno mnoho. I pro tyto subjekty nicméně obecné nařízení přineslo některé novinky a především také značné množství výkladových problémů a nejasností. Jistě lze doufat, že některé z nich se povede odstranit po přijetí národní prováděcí právní úpravy, na řadu ostatních však nejspíše poskytne odpověď až dlouhodobější praxe.

Od 1. 2. 2018 je v České republice možné čerpat tzv. otcovskou dovolenou, neboli dávku otcovské poporodní péče. Ta byla zavedena novelou zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. (dále jen jako „ZoNP“). Novopečení otcové si tak již nebudou muset brát dovolenou či neplacené volno, aby mohli v prvních dnech po narození miminka matce pomoci s péčí o dítě. Víte, kdo má na otcovskou dovolenou nárok a jak o ni lze zažádat? Jak dlouho trvá a kolik činí její výše? 

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt