fb in g+

Před Vánoci tradičně narůstá počet nákupů nejrůznějšího zboží přes internet. Co ale dělat v případě, že Vám dorazí zboží, se kterým nejste z jakéhokoliv jiného důvodu spokojeni a chcete jej vrátit? Víte, jaká máte jako spotřebitel práva?

Máte zájem prodat svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti někomu jinému než ostatním spoluvlastníkům nemovitosti? Pospěšte si, od nového roku to již nebude tak snadné. Novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která nabude účinnosti dne 1. 1. 2018, navrací zákonné předkupní právo pro spoluvlastníky společné nemovitosti.

Darovali jste někomu hodnotnější dar a nyní se ocitáte v nouzi, kdy nutně potřebujete peníze na zajištění svých základních potřeb? Chová se k vám obdarovaný nevhodně a nevděčně? V jakých případech je možné dar pro nouzi odvolat, nebo odstoupit od darovací smlouvy pro nevděk obdarovaného, se dozvíte v následujícím článku.

Ještě donedávna hradily pojišťovny v případě havarovaného vozidla poškozenému z povinného ručení, resp. pojištění odpovědnosti, pouze částku za provedené opravy, tedy de facto cenu dílů a práci autoservisu. V návaznosti na nedávný nález Ústavního soudu by nově ovšem odškodnění mělo kompenzovat i tzv. ztrátu hodnoty poškozeného vozidla.

Dne 1. července 2017 nabyla účinnosti tzv. „velká“ novela insolvenčního zákona označená jako zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále také jen „novela“). Podstatné změny přináší mimo jiné v otázkách návrhu na povolení oddlužení, proto je vhodné se s ní zevrubněji seznámit.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt