fb in g+

Dne 1. července 2017 nabyla účinnosti tzv. „velká“ novela insolvenčního zákona označená jako zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále také jen „novela“). Podstatné změny přináší mimo jiné v otázkách návrhu na povolení oddlužení, proto je vhodné se s ní zevrubněji seznámit.

Většina podnikatelů v dnešní době disponuje celou řadou know-how počínaje obchodním označením, mottem či logem společnosti a konče unikátním tvarem výrobku či jeho obalu nebo označením služby. Všechny tyto prvky lze ochránit před zneužitím za pomoci registrace vlastní ochranné známky, a to jak v rámci České republiky tak celosvětově. 

Končí nárok na výživné dosažením hranice zletilostí, tj. dovršením 18 let, nebo na něj máte nárok i poté? Pokud ano, jak velké výživné můžete po svých rodičích požadovat? A kdy toto výživné zaniká? To vše se dozvíte v následujícím článku, který se zabývá výživným pro zletilého. 

Možná jste již zaslechli o plánovaných změnách v ochraně osobních údajů. O co konkrétně se jedná? Na konci dubna bylo schváleno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation neboli GDPR) – dosud zřejmě nejucelenější systém pravidel na ochranu dat na světě.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

JUDr. Dušan Mičica +420 777 678 601

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt