fb in g+

Končí nárok na výživné dosažením hranice zletilostí, tj. dovršením 18 let, nebo na něj máte nárok i poté? Pokud ano, jak velké výživné můžete po svých rodičích požadovat? A kdy toto výživné zaniká? To vše se dozvíte v následujícím článku, který se zabývá výživným pro zletilého. 

Možná jste již zaslechli o plánovaných změnách v ochraně osobních údajů. O co konkrétně se jedná? Na konci dubna bylo schváleno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation neboli GDPR) – dosud zřejmě nejucelenější systém pravidel na ochranu dat na světě.

Většina podnikatelů v dnešní době disponuje celou řadou know-how počínaje obchodním označením, mottem či logem společnosti a konče unikátním tvarem výrobku či jeho obalu nebo označením služby. Všechny tyto prvky lze ochránit před zneužitím za pomoci registrace vlastní ochranné známky, a to jak v rámci České republiky tak celosvětově. 

V dubnu letošního roku byl vydán nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 795/16, v němž se soud zabýval výkladem pojmu „skutečná škoda“ ve smyslu ustanovení § 442 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (tedy „starého“ občanského zákoníku, dále v textu také jen jako „občanský zákoník“). Citovaný nález zejména přináší poškozeným právo domáhat se též rozdílu v tržní hodnotě věci před poškozením a po něm, a to nad rámec technické či funkční hodnoty, je-li tržní cena v důsledku deliktu škůdce nižší.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt