fb in g+

Málokterý legislativní akt Evropské unie vyvolal v poslední době takovou vlnu emocí mezi odbornou i laickou veřejností, jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známější pod zkratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation). Málokterý právní předpis také vzbudil tolik negativních reakcí a více či méně zavádějících informací o tom, co vše s sebou nová právní úprava přináší. O tom, že pro subjekty, které dodržují povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (který GDPR s účinností od 25. května 2018 nahrazuje), nepřináší toto nařízení žádné převratné povinnosti, toho již bylo napsáno mnoho. I pro tyto subjekty nicméně obecné nařízení přineslo některé novinky a především také značné množství výkladových problémů a nejasností. Jistě lze doufat, že některé z nich se povede odstranit po přijetí národní prováděcí právní úpravy, na řadu ostatních však nejspíše poskytne odpověď až dlouhodobější praxe.

V návaznosti na přijetí zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, mohou kromě bank a dalších institucí poskytovat spotřebitelský úvěr pouze ty nebankovní poskytovatelé, kteří získají licenci České národní banky (ČNB). V současnosti se jedná pouze o 84 společností. Které to jsou?

Před Vánoci tradičně narůstá počet nákupů nejrůznějšího zboží přes internet. Co ale dělat v případě, že Vám dorazí zboží, se kterým nejste z jakéhokoliv jiného důvodu spokojeni a chcete jej vrátit? Víte, jaká máte jako spotřebitel práva?

Od 1. 2. 2018 je v České republice možné čerpat tzv. otcovskou dovolenou, neboli dávku otcovské poporodní péče. Ta byla zavedena novelou zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. (dále jen jako „ZoNP“). Novopečení otcové si tak již nebudou muset brát dovolenou či neplacené volno, aby mohli v prvních dnech po narození miminka matce pomoci s péčí o dítě. Víte, kdo má na otcovskou dovolenou nárok a jak o ni lze zažádat? Jak dlouho trvá a kolik činí její výše? 

Máte zájem prodat svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti někomu jinému než ostatním spoluvlastníkům nemovitosti? Pospěšte si, od nového roku to již nebude tak snadné. Novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která nabude účinnosti dne 1. 1. 2018, navrací zákonné předkupní právo pro spoluvlastníky společné nemovitosti.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

JUDr. Dušan Mičica +420 777 678 601

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt