fb in g+

Dne 1. 6. 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Velká pozornost jí byla věnována též v médiích, neboť novela přinesla řadu změn. Klíčové jsou změny zejména v oblasti oddlužení jakožto jedné z nejčastěji využívaných formu řešení úpadku. Hlavní změny stručně shrnuje tento článek.

Od 1. ledna 2019 nabyla účinnosti dosud pravděpodobně nejzásadnější novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Ta do této problematiky přináší celou řadu podstatných změn, a to jak pro vlastníky, tak pro přihlašovatele ochranných známek. V následujícím textu se zaměřujeme na některé z hlavních novinek.

Víte, na jakou finanční kompenzaci máte nárok v případě zpožděného či zrušeného letu? V článku níže naleznete stručný přehled a základní informace, o co lze v takovém případě žádat.

Od července letošního roku došlo k rozšíření poskytování tzv. bezplatné právní pomoci osobám s nízkými příjmy. Ty tak mohou využít pomoci advokáta nejen v trestním, ale také v civilních a ve správních řízeních (např. v řízení o přestupcích apod.) či v řízení před Ústavním soudem.

Málokterý legislativní akt Evropské unie vyvolal v poslední době takovou vlnu emocí mezi odbornou i laickou veřejností, jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známější pod zkratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation). Málokterý právní předpis také vzbudil tolik negativních reakcí a více či méně zavádějících informací o tom, co vše s sebou nová právní úprava přináší. O tom, že pro subjekty, které dodržují povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (který GDPR s účinností od 25. května 2018 nahrazuje), nepřináší toto nařízení žádné převratné povinnosti, toho již bylo napsáno mnoho. I pro tyto subjekty nicméně obecné nařízení přineslo některé novinky a především také značné množství výkladových problémů a nejasností. Jistě lze doufat, že některé z nich se povede odstranit po přijetí národní prováděcí právní úpravy, na řadu ostatních však nejspíše poskytne odpověď až dlouhodobější praxe.

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

JUDr. Dušan Mičica +420 777 678 601

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt