fb in g+

Vážení klienti, 

s hlubokým zármutkem v srdci Vám touto oficiální cestou sdělujeme tu nesmírně smutnou skutečnost, že nás navždy opustil náš kolega a přítel, advokát Mgr. Jiří Pscheidt. Děkujeme Vám za slova útěchy a podpory, která nám zasíláte. Tým naší advokátní kanceláře bude fungovat dále a věříme, že i Vy se na nás budete s důvěrou obracet.

 S hlubokým zármutkem kolektiv AKMP.

 

Poskytujeme komplexní právní servis ve všech odvětvích práva. Největší část naší práce tvoří občanské, obchodní a trestní právo a právní poradenství pro bussiness. Velký rozsah naší činnosti tvoří také zastupování klientů v soudních sporech a vymáhání pohledávek.

 

 • Spolupracujeme s osvědčenými notáři, exekutory, se soudními znalci, auditory i daňovými poradci.
 • Nabízíme vysoce kvalifikované právní služby v českém i v cizích jazycích.
 • Naší prioritou je poskytování kvalitních právních služeb, férové jednání a důvěra a spokojenost našich klientů.

 

V případě, že máte zájem o naše služby, nás prosím kontaktujte.

 

Novinky

 • Manuál začínajícího podnikatele aneb živnosťák nebo eseróčko?

  Často se na nás obrací začínající podnikatelé či podnikatelé, kteří potřebují své dosavadní činnosti dát nějakou „oficiální“ formu, ať už z důvodů právních, daňových či jiných. Základní otázkou, kterou je třeba si společně v takové situaci zodpovědět, je zda si přejete podnikat tzv. „na živnosťák“ nebo „na eseróčko“. V následujícím textu se zaměříme na základní rozdíly obou variant a na to, jakou podobu zvolit.

  Číst dál...

 • Jaké změny přináší novela insolvenčního zákona?

  Dne 1. 6. 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Velká pozornost jí byla věnována též v médiích, neboť novela přinesla řadu změn. Klíčové jsou změny zejména v oblasti oddlužení jakožto jedné z nejčastěji využívaných formu řešení úpadku. Hlavní změny stručně shrnuje tento článek.

  Číst dál...

 • Co přinesla zásadní novela zákona o ochranných známkách

  Od 1. ledna 2019 nabyla účinnosti dosud pravděpodobně nejzásadnější novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Ta do této problematiky přináší celou řadu podstatných změn, a to jak pro vlastníky, tak pro přihlašovatele ochranných známek. V následujícím textu se zaměřujeme na některé z hlavních novinek.

  Číst dál...

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář

JUDr. Dušan Mičica +420 777 678 601

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkování pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt